Available courses

Tämä on Pirkanmaan Urheiluhierojakoulun järjestämän hieronnan erikoisammattitutkintokoulutuksen alk. 14.2.2020 (tutkintokoulutus ja näytöt) oma verkko-kurssi. Kurssille ladataan mm. lähiopetuksen videot, lähijaksojen väliset tehtävät ja koulutuksen info-materiaali

Tästä kurssi osiosta löydät teidän kurssille yksilölliset ja ajankohtaiset asiat, kuten lukujärjestykset, tutkintoon liittyvät asiat.

Tästä kurssi osiosta löydät teidän kurssille yksilölliset ja ajankohtaiset asiat, kuten lukujärjestykset, ajanvaraus, tutkintoon liittyvät asiat ym.

Tässä kurssi osiossa käydään läpi tuki- ja liikuntaelin ongelmaisen potilaan terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä asioita, kuten ne tutkinnon perusteissa ilmaistaan. Lisäksi täältä löydät osion liittyen VENYTTELYYN, URHEILUVAMMOIHIN ja KANSANTAUTEIHIN.

Tästä osiosta löydät hierontaan liittyvää opetusmateriaalia.

Lisäksi löydät täältä osiot elimistön nestekierron ylläpito ja edistäminen ja raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, jotka ovat valinnaisia osia liittyen hieronnan ammattitutkintoon.

Tälle kurssille tulee myös Urheilijan lihashuoltoon liittyvät asiat, jotka ovat osa hieronnan erikoisammattitutkintoa.

Tästä kurssi osiosta löydät kaikki tarvittavat materiaalit lihasanatomian opiskeluun.

Tältä kurssilta löydät opetusmateriaalin liittyen ihmisen luiseen anatomiaan, niveliin ja hermoihin. Tältä kurssilta löydät myös fysiologian oppimateriaalin.

Tässä kurssi osiossa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimimista, kuten tutkinnon perusteissa se on määritelty.

Tässä kurssi osiossa suoritetaan tiettyyn aihealueeseen liittyvät tentit.

Täältä löydät K33  lukujärjestykset ja pääosan viikko-opetuksen materiaalista + lisäopiskelumateriaalia

Täältä löydät erityisesti K32 monimuotoryhmää koskevaa opetus-ja ohjausmateriaalia

Tämä on monimuotokoulutuksen K34 oma verkkokurssi. 

Tälle kurssille kerätään HEAT 5-ryhmän "Kivun hoito"-tutkinnon osan materiaali

Tämä on Hierojan erikoisammattitutkintokoulutuksen  aloitus 16.11.2018 oma Moodlekurssi

Tämä kurssi on laadittu Pirkanmaan Urheiluhierojakoulun näytöissä toimiville työelämäarvioijille, hieronnan ammattitutkinnon näyttöjen vastaanottotyöhön perehdytykseen ja arvioijien osaamisen päivittämiseen. Videoilla käydään läpi mm;

  • tutkintorakennetta - at
  • näyttöjen käytännön järjestelyjä
  • tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia-arvioinnin tasoa käytännössä
  • kirjallisten arviointilomakkeiden täyttöä
  • pilvessä tapahtuvaa kirjausta-dokumentointia
  • koulun laatujärjestelmää - tutkinnon vastaanotto

Materiaalia päivitetään ajantasaisesti. Huomioi, että arvioijakoulutuksen keskeisin osa on ohjattu toiminta näytöissä kokeneen arvioijan ohjauksessa.

Tämä kurssi on käytössä hierojan erikoisammattitutkintoryhmän (Heat4) valmistavassa koulutuksessa (Ulh). 

Heat4-ryhmän valmistavan koulutuksen kurssi (kevät 2017) Nivelten liikkuvuuden edistäminen. Valmistava koulutus ja tutkintoasiat.

Täältä löydät erityisesti PERSONAL TRAINER-opintojen materiaalia, ohjeita ja viestejä. Tallenna tms. tarvitsemasi materiaali omaan käyttöön...

Tälle kurssille on kerätty uhl-tutkinnon osan keskeinen opetusmateriaali (2015), myös vierailevien opettajien luennot. Sopii PUKn omien tutkintoon valmistavien koulutusten itseopiskelumateriaaliksi ja lähiopetuksen tueksi.

Tälle kurssille tulee Pirkanmaan Urheiluhierojakoulun ja Helsingin Hieronta-akatemian syksyllä 2020 yhdessä järjestämän tutkintokoulutuksen opetusmateriaalia + hieronnan ammattitutkinnon näyttöihin liittyviä tehtäviä, ohjeita ja infoa. 

Tälle kurssille lisätään Heat3-ryhmän lähiopetusvideot ja valmistavan koulutuksen tehtävät ja tutkintosuoritusten infot

Tältä kurssilta löydät intialaisen päähieronnan lähiopetuksen tukimateriaalia...

Täältä löydät kuvia, videoita ja muuta oheismateriaalia nivelkäsittelyistä hieronnan yhteydessä (traktiot, erilaiset liuutukset). Tämä kurssi on tarkoitettu hierojan ammattitutkintoa suorittaville PUKn oppilaille sekä yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa olevalle HEAT- opiskelijalle.

Heat3 ryhmän käytössä toistaiseksi. Sisältää myös Heat1 ryhmän opetusmateriaalia.

Sopii Heat3 ryhmän itseopiskelumateriaaliksi

Täältä löydät Heat2 ryhmälle luodun opiskelumateriaalin vastaavasta tutkinnon osasta (valm. 5/2013). Sopii itseopiskelumateriaaliksi Heat3 ryhmälle...

Täältä löydät erityisesti lihasten anatomiaan liittyvää opiskelumateriaalia

Täältä löydät päiväkoulutuksen ja PT-koulutuksen Kuntosalikurssimateriaalia, ohjattuun ja omatoimiseen opiskeluun. Liikekuvat harjoitusryhmittäin, www-linkit, teorialuentoja jne..
Täältä löydät tietoa ja opiskelumateriaalia erilaisista ruokailuun ja ravintoon liittyvissä asioissa

Kirjoita tähän lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista.