Available courses

Tässä kurssi osiossa käydään läpi tuki- ja liikuntaelin ongelmaisen potilaan terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä asioita, kuten ne tutkinnon perusteissa ilmaistaan. Lisäksi täältä löydät osion kansansairauksien ennaltaehkäisemisen hierojan työssä, jos olet valinnut tämän valinnaiseksi osaksi tutkintoa.

Tästä kurssi osiosta löydät teidän kurssille yksilölliset ja ajankohtaiset asiat, kuten lukujärjestykset, tutkintoon liittyvät asiat.

Tältä kurssilta löydät opetusmateriaalia liittyen terapeutin tekemiin venytyksiin ja asiakkaalle ohjattaviin venytyksiin.

Tästä osiosta löydät hierontaan liittyvää opetusmateriaalia.

Lisäksi löydät täältä osiot elimistön nestekierron ylläpito ja edistäminen, ikääntyvän ihmisen hieronta ja raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, jos olet valinnut jonkun näistä valinnaiseksi osaksi tutkintoa.

Tältä kurssilta löydät opetusmateriaalin liittyen luisiin rakenteisiin, niveliin ja hermoihin.

Tästä kurssi osiosta löydät kaikki tarvittavat materiaalit lihasanatomian opiskeluun.

Täältä löydät K33  lukujärjestykset ja pääosan viikko-opetuksen materiaalista + lisäopiskelumateriaalia

Täältä löydät erityisesti K32 monimuotoryhmää koskevaa opetus-ja ohjausmateriaalia

Tämä on monimuotokoulutuksen K34 oma verkkokurssi. 

Tämä on Hierojan erikoisammattitutkintokoulutuksen  aloitus 16.11.2018 oma Moodlekurssi

Tämä kurssi on käytössä hierojan erikoisammattitutkintoryhmän (Heat4) valmistavassa koulutuksessa (Ulh). 

Heat4-ryhmän valmistavan koulutuksen kurssi (kevät 2017) Nivelten liikkuvuuden edistäminen. Valmistava koulutus ja tutkintoasiat.

Täältä löydät erityisesti PERSONAL TRAINER-opintojen materiaalia, ohjeita ja viestejä. Tallenna tms. tarvitsemasi materiaali omaan käyttöön...

Tälle kurssille on kerätty uhl-tutkinnon osan keskeinen opetusmateriaali (2015), myös vierailevien opettajien luennot. Sopii PUKn omien tutkintoon valmistavien koulutusten itseopiskelumateriaaliksi ja lähiopetuksen tueksi.

Tälle kurssille lisätään Heat3-ryhmän lähiopetusvideot ja valmistavan koulutuksen tehtävät ja tutkintosuoritusten infot

Tältä kurssilta löydät intialaisen päähieronnan lähiopetuksen tukimateriaalia...

Täältä löydät kuvia, videoita ja muuta oheismateriaalia nivelkäsittelyistä hieronnan yhteydessä (traktiot, erilaiset liuutukset). Tämä kurssi on tarkoitettu hierojan ammattitutkintoa suorittaville PUKn oppilaille sekä yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa olevalle HEAT- opiskelijalle.

Heat3 ryhmän käytössä toistaiseksi. Sisältää myös Heat1 ryhmän opetusmateriaalia.

Sopii Heat3 ryhmän itseopiskelumateriaaliksi

Täältä löydät Heat2 ryhmälle luodun opiskelumateriaalin vastaavasta tutkinnon osasta (valm. 5/2013). Sopii itseopiskelumateriaaliksi Heat3 ryhmälle...

Täältä löydät erityisesti lihasten anatomiaan liittyvää opiskelumateriaalia

Täältä löydät päiväkoulutuksen ja PT-koulutuksen Kuntosalikurssimateriaalia, ohjattuun ja omatoimiseen opiskeluun. Liikekuvat harjoitusryhmittäin, www-linkit, teorialuentoja jne..
Täältä löydät tietoa ja opiskelumateriaalia erilaisista ruokailuun ja ravintoon liittyvissä asioissa

Täältä löydät nivelten anatomiaa koskevaa perustietoa..


Kirjoita tähän lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista.